RNNP har siden årtusenskiftet blitt brukt for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten. RNNP overvåker både personrisiko og risiko for akutte utslipp for å oppnå et mer helhetlig bilde av ulykkesrisiko. Arbeidet i regi av RNNP bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Torsdag 30. mars legger vi fram tallene for 2022, og i år gleder vi oss over å igjen kunne ønske velkommen til et fysisk arrangement. 

Arrangementet starter klokken 12 og varer til cirka 13.45. Kom gjerne litt før - det blir kaffe og mingling fra klokka 11.45.

Presentasjonene streames også direkte her på nettstedet.

Et blikk på brønnkontroll - nasjonalt og internasjonalt

Brønnkontrollhendelser er en viktig del av vurderingen av storulykkepotensialet på norsk sokkel, og årets dybdestudie i RNNP er viet årsaksforhold og  tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser i norsk petroleumsvirksomhet. Roar Sognnes fra Ptil presenterer funnene i studien.

Vi får også et internasjonalt blikk på temaet brønnkontroll. Olav Skår er tidligere Director of Health, Safety, Security and Wells i International Association of Oil and Gas Producers (IOGP). Han vil blant annet presentere IOGPs arbeid med brønnkontrollutfordringer på verdensbasis, og hvordan internasjonalt samarbeid på området foregår.