Hopp til hovedinnhold

Sammenheng mellom arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Hva er sammenhengen mellom arbeidsmiljø, helse og sikkerhet? Velkommen til seminar om styring av arbeidsmiljø.

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

 • Velkommen

  Anne Myhrvold, direktør, Ptil

 • Sammenheng mellom arbeidsmiljø, helse og sikkerhet – hva ser vi i tilsyn?

  Elisabeth Vaagen, sjefingeniør, Ptil

 • Pause
 • Hvorfor er forebyggende arbeidsmiljøarbeid viktig for et inkluderende arbeidsliv?

  Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Arbeidstid - mulige konsekvenser for helse og sikkerhet

  Dagfinn Matre, fagsjef arbeidstidsforskning/ledende seniorforsker – Arbeidspsykologi og –fysiologi, STAMI

 • Trender i psykososialt arbeidsmiljø og ytringsklima på installasjonsnivå

  Tore Tjora, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS

 • Lunsj
 • Erfaringer og utfordringer med å forbedre styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø

  Sigbjørn Dalane, Health & Working Environment Manager, Neptune Energy

   

 • Erfaringer fra systematisk arbeid med psykososialt arbeidsmiljø og sykefravær

  Helge Engevik, Rig Manager, KCA

 • Arbeidsmiljø i kontrollrom og sikkerhet

  Jan Tore Ludvigsen, fagleder organisatorisk sikkerhet og menneskelige faktorer, Equinor og Bård Jansen, HMS leder for Kollsnes og Sture

 • Pause
 • Paneldebatt med spørsmål fra salen
 • Avslutning

  Elisabeth Lootz, sjefingeniør, Ptil

   

 • Slutt

Kontakt

Anne Sissel Graue

Arbeidsmiljø