Kampen om de gode hodene 

I 2022 er Ptils hovedtema Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet  

Framtiden for næringen vår vil i større og større grad preges av prosjekter knyttet til nye energiformer, som CO₂-håndtering, hydrogenproduksjon og vindkraft til havs, men også av aldrende infrastruktur, automatisering og introduksjon av nye driftsformer. Samtidig er norsk sokkel på vei inn i en periode med ekstra høy utbyggingsaktivitet. Ulike aktører skal inn i ulike prosjektfaser samtidig som drifts- og vedlikeholdsaktiviteter skal gjennomføres. 

Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse er avgjørende for god prosjektgjennomføring, men også for å opprettholde ordinær drift og vedlikehold på eksisterende innretninger og anlegg. Tilgang på godt kvalifisert personell til rett tid er i særlig grad en utfordring blant leverandørene. Aktørene kjemper om de gode hodene. Hvordan istandsetter næringen seg nå og fremover for å sikre seg nok ansatte med rett kompetanse – til å utføre vedlikehold til rett tid – slik at sikkerheten ivaretas også i perioder med kamp om personellressursene?