Hopp til hovedinnhold

Webinar: Et helhetlig blikk på sikkerhet og miljø knyttet til undervannsanlegg

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterte til webinar om hvordan sikkerhet og miljørisiko på havbunnsanlegg blir ivaretatt.

 • Dato:
 • Sted: Webinar

 • Åpning og velkommen
 • Innledning

  Ann Mari Vik Green, seksjonsleder petroleumsseksjonen, Miljødirektoratet

 • Petroleumsforskning - Prioriterte teknologi og kunnskapsbehov med relevans til lekkasjedeteksjon på havbunnsanlegg

  Kimberly C Mayes, seniorrådgiver i Norges forskningsråd

 • Ivaretakelse av integritet fra brønnhode til innretning

  Audun Schanche Kristoffersen, sjefingeniør konstruksjonssikkerhet, Petroleumstilsynet

 • Pause
 • Teknologi for deteksjon av lekkasjer på havbunnsinnretninger

  Valborg Birkenes, fagsjef miljø, Norsk Olje og gass

 • Pause
 • Læring etter granskinger

  Hermann Steen Wiencke, partner og konsulent, Proactima

 • Lekkasjedeteksjon på havbunnsinstallasjoner – Resultater fra tilsynskampanje

  Per Antonsen, Miljødirektoratet

 • Spørsmålsrunde
 • Oppsummering og avslutning

  Finn Carlsen, fagdirektør, Petroleumstilsynet

 • Slutt

Kontakt

Ingvill Røsland

Sissel Wiken Sandgrind