Målet med seminaret er å styrke kompetanse og å dele erfaringer i næringen om tilrettelegging for de som utfører nattarbeid både offshore og på landanlegg.

På programmet finner du professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen som vil snakke om skiftarbeid og søvn. Hugo Halvorsen fra Samarbeid for Sikkerhet som vil presentere anbefalingen fra SfS om nattarbeid. Det vil også være en rundbordsamtale med inviterte representanter for partene om praksis for tilrettelegging av nattarbeid offshore og på land. Petroleumstilsynet vil innlede seminaret og sette rammene for dagen på vegne av den partssammensatte gruppen under Regelverksforum som står for programmet.

Målgruppen for seminaret er de som jobber natt, deres ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og HMS personell i petroleumsvirksomhet på landanlegg og offshore.