Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner til havs, og å dele kunnskap og erfaringer fra konstruksjoner i forskjellige faser av levetiden.

Programmet i år vil dekke prioriteringer i Ptil som:

  • digitaliseringsmetoder (konstruksjonsovervåking, sensorer, digitale tvillinger, maskinlæring, mm) for oppfølging av konstruksjoner i drift
  • utfordringer og erfaringer med DP.

I tillegg vil programmet dekke endringer i norske standarder og regelverk, inspeksjon av mørtelforbindelser (grout), reparasjon av betongkonstruksjoner og status fra forskningsprosjektet SLADE.

Dette arrangementet vil ha et faglig fokus med tid til diskusjon og innspill.