Hopp til hovedinnhold

Webinar: Forebygging av storulykker. Hvordan kan vi fortsatt lære – og bruke det vi har lært?

I år ble RNNP Akutte Utslipp 2019 presentert i et webinar med tema "Forebygging av storulykker. Hvordan kan vi fortsatt lære – og bruke det vi har lært?" AU-delen av RNNP-arbeidet reflekterer HMS-regelverkets brede sikkerhetsbegrep og omhandler hendelser og ulykker som har ført til akutt forurensning og tilløpshendelser med storulykkepotensial.

 • Dato:

 • Innledning

  Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør, Ptil

 • RNNP Akutte Utslipp – utvikling og signaler

  Lin Silje Nilsen, sjefingeniør, Ptil

 • Forebygging av storulykker – hvordan kan vi fortsatt lære – og bruke det vi har lært?

  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

 • Pause
 • Forebygging av storulykker gjennom forbedringsarbeid, deling av erfaringer og erkjennelser
  • Myndighetenes arbeid - Ingvill Røsland, sjefsingeniør HMS-styring, Ptil og Ann Mari Vik Green, seksjonsleder Petroleumsvirksomhet, Miljødirektoratet
  • Bente Christensen, senior advisor safety, Corporate safety and security, Equinor ASA
 • Avslutning

  Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør, Ptil

Kontakt

Lin Silje Nilsen

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 35 18