Hopp til hovedinnhold

Topplederkonferansen 2020

Topplederkonferansen er en årlig møteplass for ledere og beslutningstakere i bransjen, hvor vi belyser utfordringer og endringer i det norske sikkerhetsregimet.

 • Dato:

 • Registering og kaffe
 • Anne Myhrvold, direktør, Ptil

  Velkommen til Topplederkonferansen 2020

En bransje i endring

 • Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea

  Om olje og fornybar – overganger, utfordringer og muligheter

 • Trude Sundset, adm. dir., Gassnova

  Om grønn omstilling; hvilken rolle spiller CCS?

 • Anniken Hauglie, adm. dir., Norsk olje og gass

  Om oljenæringens satsing i ny energimiks

 • Tove Lunde, styreleder for Global Offshore Wind Health & Safety Organisation (G+)

  Om sikkerhetens betydning i en ny bransje

 • Torleif Husebø, fagleder, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på fornybar

 • Pause

Olje og gass de neste 50 årene

 • Harald Solberg, adm. dir., Norges Rederiforbund

  Om rederbransjens realiteter

 • Senfase – hvordan ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø?
 • Arne Sigve Nylund, konserndirektør UPN, Equinor

  Om sikker drift av modne felt

 • Steinar Våge, adm. dir., ConocoPhillips

  Om Ekofisk – først og sist på norsk sokkel?

 • Kjell Marius Auflem, tilsynsleder, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på senfase

 • Lunsj
 • Teknologiutvikling - risiko og ansvarsplassering
 • Karl Johnny Hersvik, adm. dir., Aker BP

  Om nyskaping og (u)sikkerhet

 • Rodica Mihai, seniorforsker, Norce

  Om autonom boring

 • Linn Iren Vestly Bergh, seniorrådgiver, Petroleumstilsynet

  Om Ptils perspektiver på digitalisering

 • Ståle Kyllingstad, adm. dir., IKM og styreleder i Norsk Industri Olje & gass

  Om leverandørenes dilemma og muligheter

 • Pause

Framtidsperspektiver

 • Stig-Rune Refvik, Safe og Lill-Heidi Bakkerud, IE – i samtale

  Om arbeidstakerperspektivet

 • Eldar Sætre, konsernsjef, Equinor

  Om hvordan skape god sikkerhetskultur i en ny tid

 • Slutt

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver