Årets konferanse avlyses.

En film om partssamarbeidet er under utarbeidelse og vil bli publisert på våre nettsider.