Dette arrangementet kanselleres grunnet smittefare. Vi vil derimot publisere rapportene på våre nettsider, sammen med annen relevant informasjon. Miniseminaret om storulykker vil vi arrangere på et senere tidspunkt.

Tallene for utviklingen i risikonivå 2019 er klare. Her legger vi fram rapportene, kommenterer sentrale trender og presenterer spørreskjemaundersøkelsen.

Hva vet vi om storulykker – 40 år etter Kielland? Dette er overskriften for del to av arrangementet, der Equinor og Aker Solutions deler sine tanker om temaet.