Ptil vil også i år arrangere et seminar for å gi bedre innsikt i det norske sikkerhetsregimet, tilsynets rolle og hvordan partene arbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået.

Vi vil arrangere dette seminaret to ganger til i løpet av 2020. Det neste vil foregår 10. juni, og avholdes da på engelsk. Årets siste seminar med dette temaet vil foregå 15. oktober, på norsk.