Hopp til hovedinnhold

Barrieredagen 2020

  • Barrierestyring
  • Dato:
  • Sted: Valhall, Ptil

Barrieredagen 2020

  • Velkommen
    Caroline Lagoutte, Petroleumstilsynet
  • Aldri en ny storulykke
    Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet
  • Tilsynserfaringer, forbedringer og fortsatte utfordringer
    Petroleumstilsynet
  • Pause
  • Krav, metode og implementering i drift
    Kristian Gould, Equinor og Koen van der Merwe, DNV GL
  • Lunsj
  • Barrierestyring i et helhetsperspektiv
    Kjell Sandve, ConocoPhillips
  • Nettverk for barrierestyring i drift, med eksempler fra JIP om oppfølging av O&O barrierer
    Ole Magnus Nyheim, Safetec
  • Pause
  • Risikostyring, fagkunnskap og partssamarbeid
    Jorunn Birkeland, SAS-ingeniør og NITO-tillitsvalgt i Equinor, og leder NITO Petroleum
  • Overvåking av barrieretilstand – status og ulik praksis
    Knut Øien, SINTEF
  • Barrierestyring i daglig drift. Operasjonell implementering – organisatorisk forankring
    Glenn Gormsen, Offshore Installation Manager på Maersk Inspirer
  • Oppsummering og avslutning
    Petroleumstilsynet
  • Slutt