Hopp til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

 • Dato:
 • Sted: Clarion Energy Hotel, Stavnger

SIKKERHET & SÅRBARHET

 • Registrering og kaffe
 • Åpning
  Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet

PARTSSAMARBEID

 • Intro
 • Respekt for spillereglene: Hvordan samarbeider LO og NHO?
  Rolf Negård, forhandlingsdirektør, NHO og Knut Bodding, avdelingsleder, LO
 • Tett på: VO-rollen i praksis
  Film
 • Forventninger til oppfølging av HMS-meldingen
  Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister
 • PAUSE

LÆRING ETTER HENDELSER

 • Intro
 • Hvordan stå løpet ut? – Om læring etter hendelser
  Ranveig Kviseth Tinmannsvik, seniorforsker, Sintef
 • Ny DFU: IKT-sikkerhet inn i RNNP
  Egil Kai Elde, HSE-leder landanlegg, Equinor

DIGITALISERING

 • Intro
 • Med sikkerhetshull i hjertet
  Marie Elisabeth Gaup Moe, forskningsleder, Sintef
 • Boring: Bedre sikkerhet med digitalisering
  Paul King, Global Operations & Efficiency, Transocean
 • LUNSJ

ARBEIDSMILJØ

 • Intro
 • Leverandørindustrien: Hvordan ivareta arbeidsmiljøet og bygge kultur?
  Kari Svendsbø, HMSS-leder, Aibel

FoU OG NY TEKNOLOGI

 • Intro
 • Teknologiopptak: Hvorfor få opp takten - og hvordan?
  Gunnar Lille, direktør, OG21
 • PAUSE
 • Ny teknologi: Utfordringer for mennesker og organisasjon
  Harald Wesenberg, IT-spesialist, Equinor
 • Hva gjør vi hvis fremtiden blir ubemannet?
  Sven Egil Omdal, journalist og forfatter
 • Debatt om scenarier
  Sven Egil Omdal, Ingvill Hagesæther Foss, Ptil, Knut Thorvaldsen, Norog, Roy Erling Furre, Safe
 • Avslutning
  Anne Myhrvold, Ptil

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver