Hopp til hovedinnhold

Arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i petroleumsvirksomheten?

 • Arbeidsmiljø – Hvorfor står dette høyt på samfunnsagendaen nå?
  Pål Molander, direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Arbeidsmiljøtilstanden i Norge – Hvordan er ståa?
  Hva er de største arbeidsmiljøutfordringene i Norge? Og hva lykkes vi godt med? Er det forskjeller mellom yrker, bransjer/næringer og regioner? Hvor og hvordan kan vi skaffe oss kvalitetssikret kunnskap om dette? Berit Bakke, avdelingsdirektør Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø og –helse (NOA), STAMI.
 • Pause
 • Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Går utviklingen riktig vei?
  Anne Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet.
 • Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje
  Jorunn Tharaldsen, fagleder Arbeidsmiljø, Ptil
 • Ptil lanserer nytt verktøy basert på RNNP spørreskjema. Hva er den langsiktige utviklingen? Hvilke forskjeller finner vi? Mellom stillinger, selskaper, hav, land?
  Øyvind Lauridsen, sjefsingeniør, Ptil
 • Lunsj
 • Arbeidsmiljøarbeid i praksis – Hvilke gevinster gir det din virksomhet? Hva gjør de virksomhetene som lykkes godt med arbeidsmiljøarbeidet? Kan vi lære noe av hverandre? Og hva er gevinstene?
  Eksempler fra en operatør og en entreprenørbedrift.
 • Verdien av et fortsatt godt partssamarbeid i petroleumsvirksomheten. Status fra partssammensatt gruppe i Sikkerhetsforum
  Lill Heidi Bakkerud, nestleder og Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær, Industri Energi.
 • Pause
 • Paneldiskusjon
  Oppsummerende panelsamtale og diskusjon med salen. Treffer vi godt nok med arbeidsmiljøarbeidet i dag? Hva er de viktigste forbedringspunktene? Hvordan kan vi bidra til å gjøre våre virksomheter og medlemmer bedre?
 • Avslutning

Kontakt

Åse Ohrstrand Larsen

Seniorkonsulent
Telefon: 51 87 32 74