Hopp til hovedinnhold

Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Valhall, Petroleumstilsynet

ERGONOMISEMINAR - Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

 • Velkommen
  Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet
 • Presentasjon av oppdatert kunnskapsoversikt: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager
  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI
 • Pause
 • Forts. presentasjon av oppdatert kunnskapsoversikt
  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI
 • Lunsj
 • Ptils oppfølging av ergonomi og muskel- og skjelettplager
  Anne Sissel Graue, sjefingeniør Ptil
 • Utviklingsarbeid i næringen – styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  Representanter fra ulike selskap i næringen informerer om sitt forbedringsarbeid
 • Pause
 • Psykososiale forhold som årsak til muskel- og skjelettplager
  Bo Veiersted, seniorforsker dr.med. STAMI
 • Ptils oppfølging av psykososiale og organisatoriske faktorer
  Linn Iren Vestly Bergh, seniorrådgiver Ptil
 • Avslutning – oppsummering og veien videre
  Jorunn Elise Tharaldsen, fagleder arbeidsmiljø, Ptil

Kontakt

Brit Gullesen

Sjefingeniør