Hopp til hovedinnhold

RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet, Valhall

RNNP 2018: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

 • Gjennomgang av resultater og trender, RNNP
  Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil
 • Partene kommenterer
 • Presentasjon av kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen fra 2017
  Roar Høydal, Ptil

Utdrag fra pressemeldingen etter 2017-resultatene:

 • SPØRREUNDERSØKELSEN
  I 2017 ble det for niende gang gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen har blitt gjennomført annethvert år siden 2001. På sokkelen viser resultatene en negativ utvikling fra 2015 til 2017. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse. Noen av hovedfunnene er: • HMS-klima-indikatorene vurderes generelt dårligere i 2017 sammenlignet med 2015. • Opplevelsen av fare er totalt sett større i 2017 enn ved forrige måling. • Vurderingen av arbeidsmiljø viser at majoriteten av indikatorene har et signifikant dårligere resultat i årets måling. Dette gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. På landanleggene finner vi et mer variert bilde. Hovedtendensen er den samme, men flere av indikatorene ligger på samme nivå som ved kartleggingen i 2015.
 • Pause
 • Forebygging av HC-lekkasjer
  "Hydrokarbonlekkasjer — hva har industrien gjort og hva gjør vi for å redusere antall hendelser?" Aud Nistov, Norsk olje og gass & "Hva gjør aktørene i næringen for å redusere HC lekkasjer?" Roger Fauskanger, Aker BP
 • Partene kommenterer
 • Videreutvikling av RNNP
  Roar Høydal, Ptil
 • Oppsummering, signaler og forventninger til næringen
  Anne Myhrvold, Ptil-direktør
 • LUNSJ
  Servering av enkel lunsj utenfor auditoriet

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver