Hopp til hovedinnhold

Forebygging av storulykker – sikkerhet på havbunnen

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet

Forebygging av storulykker – sikkerhet på havbunnen

 • Innledning
  Anne Myhrvold, direktør, Ptil
 • RNNP Akutte Utslipp – utvikling og signaler
  Torleif Husebø, fagleder, Ptil
 • Ulykkesforebygging på tvers av selskapene – bruk av RNNP-resultater
  Hildegunn Blindheim, direktør for klima & miljø, Norsk olje og gass
 • Pause
 • Sikkerhet på havbunnen
  Geir Løland, fagleder, Ptil
 • Smarter Subsea Integrity Management
  Neil Addison, subsea engineering manager, Aker BP
 • Nova prosjektet – System for lekkasjedeteksjon subsea
  Martin Solheim, technical safety & barrier management Nova project, Wintershall Dea
 • Oppsummering
  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

Kontakt

Torleif Husebø

Fagleder prosessintegritet

Lin Silje Nilsen

Sjefingeniør
Telefon: 51 87 35 18