Hopp til hovedinnhold

Fagdag om sikring/security 2019

 • Risikostyring
 • Dato:

Agenda

 • Innledning og velkommen
  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil.
 • Observasjoner fra tilsyn
  Ingvild Klaveness, seniorrådgiver, Ptil
 • Prosjekter innen cybersecurity
  Espen Seljemo, sjefingeniør, Ptil
 • Fremmede staters etterretningsaktivitet i Norge: verving av innsidere og andre modus
  PST
 • Pause
 • Presentasjon av foreløpig funn og anbefaling fra DNV GL/Ptil sin rapport om innsiderisiko
  Tommy Hansen, seniorrådgiver, Ptil
 • Hvordan forebygge innsidertrusselen?
  NSM
 • Lunsj
 • Det helhetlige menneske
  NSM
 • Hvordan redusere bekvemmeligheten for innsidere
  Petter Gottschalk, professor BI
 • Hvordan har Equinor etablert et innsideprogram
  Ola Anders Skauby, Equinor
 • Pause
 • Ansattes perspektiv på håndtering av innsiderisiko og sikring
  Lars Olav Grøvik, ansattrepresentant, Equinor
 • Håndtering av en innsidehendelse i praksis
  Anders Rimstad, CSO, Aker ASA.
 • Plassere ansvaret der det hører hjemme: informasjonssikkerhet i Statkraft
  Kari-Anne Larmerud, CISO, Statkraft
 • Oppsummering og avslutning
  Svein Anders Eriksson, leder sikring og standardisering, Ptil

Kontakt

Ingvild Klaveness

Seniorrådgiver