Hopp til hovedinnhold

Entreprenørdagen 2019

 • Dato:
 • Sted: Petroleumstilsynet

Krav til servicecontainere på faste og flytende innretninger

 • Introduksjon
  Ingvil Tveit Håland, Ptil
 • Forskriftskrav for midlertidig utstyr i petroleumsvirksomheten
  Forskrift om maskiner (MD) (Sigmund Andreassen) - Utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område (Ex) (Jan Sola Østensen) - Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED) (Damir Mihajlovic)
 • Lunsj
 • NORSOK Z-015
  Ola Heia, Ptil
 • Markedsovervåking i Ptil
  Jan Ketil Moberg, Ptil
 • Pause
 • Ptil sin erfaring fra markedsovervåkingsaktivitet
  Ola Heia, Ptil
 • Markedsovervåkingsaktivitet samarbeid Ptil/Atil
  Sigmund Andreassen, Ptil
 • Avslutning
  Ingvil Tveit Håland, Ptil

Kontakt

Sigmund Andreassen

Sjefingeniør