Hopp til hovedinnhold

Benzeneksponering

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:

Benzeneksponering og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten Er selskapene rustet til å møte en mulig senkning av grenseverdien?

 • Velkommen, bakgrunn, innhold og formål med seminaret
  Finn Carlsen, Fagdirektør, Petroleumstilsynet
 • Benzene exposure and cancer. Scientific evidence and regulatory development. Highlights from yesterday’s expert seminar
  Dr. Karl-Christian Nordby Head of the Department of Occupational Medicine and Epidemiology National Institute of Occupational Health, Norway
 • General overview of current research status for benzene exposure and cancer risk. Background and scientific evidence for proposed OEL
  Dr. Tim Bowmer, Chairman of Risk Assessment Committee (RAC)
 • The carcinogenicity of benzene and public health
  Dr. Peter Infante Peter F. Infante Consulting, formerly Health standards Program OSHA, Washington DC
 • Biomonitoring of benzene. To which degree is proposed OEL a challenge for existing methodology
  Dr. Peter Boogaard, Global Discipline Lead & Manager Toxicology Shell International bv, NL
 • Pause
 • Benzene exposures related to maintenance work and major turnarounds
  Ron Bömer, Industrial Hygiene OHCoE (EAME) M&O
 • Spørsmål og kommentarer
  Ekspertpanel
 • Kreftprosjektet offshore, oppsummering av resultater og pågående arbeid
  Tom K. Grimsrud, Forsker og overlege, Kreftregisteret
 • UiB – bidrag til kunnskap om benzeneksponering i petroleumsvirksomheten. Utvikling av jobb-eksponeringsmatriser (JEM)
  Magne Bråtveit, Professor, Universitetet i Bergen
 • Er selskapenes praksis tilstrekkelig til å forebygge helseeffekter? Erfaringer fra tilsyn med oppfølging av benzeneksponering
  Vivian Sagvaag, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet
 • Lunsj
 • Hva vet selskapene i dag om kilder til benzeneksponering og eksponeringsnivåer. Kartleggingsaktivitet i bransjen
  Jakob Nærheim, Senior Advisor, Equinor og Trond M. Schei, Director Work Environment, ConocoPhillips Scandinavia
 • Vernetjenestens arbeid for å få redusert benzeneksponering: - Det er ikke alltid så enkelt og det tar ofte lang tid
  Rolf Einar Jacobsen, HVO Gullfaks C, Equinor
 • Håndtering av benzenrisiko ved prosjektutvikling i Equinor
  Mette Mathiesen, Principal Engineer, Equinor
 • Kan vi som yrkeshygienikere håndtere en grenseverdi for benzen på 0,05 ppm? Dilemmaer knyttet til målinger og risikovurdering
  Hans Thore Smedbold, Proactima
 • Oppsummering og spor vi kan følge for videre oppfølging av benzen i petroleumsvirksomheten
  Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør, Petroleumstilsynet
 • Takk for i dag

Kontakt

Vivian Sagvaag

Sjefingeniør