Hopp til hovedinnhold

Kjemisk arbeidsmiljø

 • Arbeidsmiljø
 • Dato:
 • Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Kjemisk arbeidsmiljø

 • Registrering & kaffe
 • Velkommen
  Maiken Ree, Norsk olje og gass (møteleder)
 • Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien - hva vet vi?
  Pål Molander, Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Kjemisk arbeidsmiljø – hvor har næringen løftet seg og hvor ser vi fortsatt utfordringer?
  Anne Myrvold, Direktør, Ptil
 • Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?
  Knut Thorvaldsen, Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass
 • Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?
  Hilde-Marit Rysst, Leder SAFE
 • Pause
 • Kjemikalieprosjektet 2007-11 - viktigste konklusjoner
  Jakob Nærheim, Seniorrådgiver, Norsk olje og gass/Equinor
 • Arbeidsrelatert kreft i petroleumsindustrien - hva har vi av ny kunnskap?
  Tom Grimsrud, Overlege/forsker, Kreftregisteret
 • Benzeneksponering har vi prioritert lenge, skjer det en forbedring?
  Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør arbeidsmiljø, Ptil
 • Kvikksølv - et større problem enn vi trodde
  Ellen K. Jensen, sjefingeniør helse og arbeidsmiljø, Equinor
 • H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko?
  Ritwa A. Utne, Rådgiver helse- og arbeidsmiljø, Norsk Industri/Equinor
 • Lunsj
 • Eksos og ultrafine partikler - mer enn lungeeffekter
  Halvor Erikstein, Yrkeshygieniker, SAFE
 • Nedstenging - eksponeringsrisiko som kan kontrolleres
  Trond Schei, Director HSE Assurance & Industrial Hygiene, ConocoPhillips
 • Hvor ble det av robotene? Status for ISO-fagene
  Rhoar Skjøndal, Prosjektleder, KAEFER Energy
 • Pause
 • Occupational Hazards from drilling fluids
  Kirsty Walker, Global Project Manager HSE System and Practices, Schlumberger
 • Hudplager knyttet til borevæskeeksponering
  Bjørg Eli Holund, Yrkeshygieniker/forsker, Haukeland universitetssykehus/ UiB
 • Oppsummering
  Aud Nistov, Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass
 • SLUTT

Kontakt