Målet med Konstruksjonsdagen er å øke kunnskapen om konstruksjoner, og å spre erfaringer i industrien.

I programmet i år vil vi har flere foredrag om nordområdene. Vi vil også være innom tema som hydrodynamikk, langtidsanalyser av air gap på halvt nedsenkbare innretninger, Aasta Hansteen og regelverksendringer.
Arrangementet vil ha et faglig fokus med tid avsatt til diskusjon og innspill.