Hopp til hovedinnhold

Innovasjonsdagen 2018

 • Arbeidsmiljø
 • Teknisk sikkerhet
 • IKT-sikkerhet
 • Vedlikeholdsstyring
 • Risikostyring
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Barrierestyring
 • Dato:

Innovasjonsdagen 2018

 • Velkommen og felles introduksjon i Valhall auditorium
  Finn Carlsen, Ptil
 • Å lede i den digitale virkeligheten - er det annerledes?
  Walter Qvam, Miway
 • Feltutvikling med fokus på W2W fartøyer og regelverk
  Arild Samuelsberg, Equinor
 • Innovasjon innenfor og utenfor rammene
  Sigve Knudsen, Ptil
 • Conventor introduserer og forklarer WORLD CAFE
 • Pause

WORLD CAFE

 • Diskusjon rundt bordene
  1. Feltutvikling 2. Digitalisering/transformasjon 3. Standardisering & industrisamarbeid
 • Lunsj
 • Diskusjon rundt bordene
 • Pause
  Bordvertene summerer
 • Bordvertene oppsummerer temadiskusjonene i plenum (Valhall)
 • Problemstillinger for videre intern og eksternt innsats
  Sigve Knudsen, Ptil
 • Innovasjonsdagen slutt

Kontakt

Morten Langøy

Sjefingeniør