Hopp til hovedinnhold

Fagdag om sikring 2018

 • Beredskap
 • IKT-sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet
 • Dato:

Fagdag om sikring 2018

 • Innledning og velkommen
  Finn Carlsen, Fagdirektør, Ptil
 • Erfaring og status fra sikringstilsyn og prosjekter innen IKT-sikkerhet rettet mot industrielle IKT-systemer
  Espen Seljemo, sjefsingeniør Ptil.
 • Ny sikkerhetslov og arbeid med nye forskrifter
  Svein Anders Eriksson, Leder sikring og standardisering, Ptil.
 • Pause
 • Status på sikringstilsyn og nasjonal og internasjonal standardisering innen sikring
  Tommy B Hansen, Seniorrådgiver sikring, Ptil.
 • “Fører standardisering av sikring til bedre samfunnsikkerhet?”
  Sissel Jore, Senterleder SEROS, UiS
 • Lunsj
 • Trussel og sårbarhet
  Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Sikkerhet! Et samspill mellom mennesker, prosesser og teknologi
  Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Sikkerhetsklarering som en del av et helhetlig sikkerhetsarbeid og SKM sin rolle
  Gudmund Gjølstad, Direktør, Sivil Klareringsmyndighet (SKM)
 • Pause
 • Sikring sett fra risikoeiers ståsted
  Asbjørn Løve, Produksjonsdirektør, Statoil
 • Sikring- en integrert del av virksomhetsstyringen
  Jon Magne Haugli, Head of Security and Emergency Preparedness, HÖEGH LNG AS
 • Oppsummering og avslutning
 • Slutt

Kontakt

Anthoni Larsen

Seniorrådgiver
Telefon: 51873555