Hopp til hovedinnhold

Arctic Safety 2018

 • Arbeidsmiljø
 • Beredskap
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Prosessikkerhet
 • Risikostyring
 • Teknisk sikkerhet
 • Ytre miljø
 • Vedlikeholdsstyring
 • Dato: -

Arctic Safety 2018 - DAG 1

 • Registrering og kaffe
 • Velkommen og innledning
  Anne Myhrvold, direktør, Ptil
 • Faglig bakgrunn for utredning av kunnskap og usikkerhet
  Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil

Kunnskap og erfaringer fra utenlandske myndigheter

 • Mark E. Fesmire, director, Alaska and Pacific regions Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), USA
 • Tatiana Kuznetsova, deputy head of dep. for supervision of oil and gas complex facilities Rostekhnadzor, Russland
 • Keith Landra, chief safety officer National Energy Board, Canada
 • Arbeidstakernes samarbeid over landegrenser
  Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær HMS, IndustriEnergi
 • Lunsj
 • Kunstnerisk innslag
 • Forebygging av ulykker i et havområde
  Lin Silje Nilsen, senioringeniør, Ptil

Områdeutfordringer ved boring i Barentshavet

 • Grunne reservoarer i Barentshavet
  Eivind Hovland, sjefsingeniør, Ptil
 • Karstifiserte formasjoner
  Eigil Sørensen, sjefsingeniør, Ptil
 • Usikkerhet i retningsmåling
  Amir Gergerechi, sjefsingeniør, Ptil
 • Pause
 • Menneskelig yteevne og effekt av kulde - Arbeidsmiljø og human factors
  Øyvind Lauridsen, sjefsingeniør, Ptil
 • Wistingfeltet i Barentshavet – Modning fra funn til definisjon av konsept - Konseptuelle og områderelaterte HMS-utfordinger
  Svein Olav Drangeid, HMS-direktør, OMV
 • Tapas & Mingling - Slutt dag 1

Arctic Safety 2018 - DAG 2

 • Velkommen
 • Kunnskap om is, snø og konstruksjoner i Barentshavet
  -Forekomst av is og snø i Barentshavet, Leif J Dalsgaard, sjefsingeniør, Ptil - Sikkerhet for konstruksjoner, Audun S Kristoffersen, sjefsingeniør, Ptil
 • Pause

Helhetlig tilnærming til ulykkesforebygging på innretninger

 • Egnede boreinnretninger i nordområdene
  Roar Sognnes, sjefsingeniør, Ptil
 • Innelukkede moduler, eksplosjonstrykk og driftsmessige utfordringer ved sterk kulde
  Liv Ranveig Nilsen Rundell, sjefsingeniør, Ptil
 • Vinterisering av innretninger
  Kjell-Gunnar Dørum, spesialrådgiver, Ptil
 • Kunnskap og usikkerhet
  Ptils og næringens arbeid, oppsummering og refleksjoner Finn Carlsen, fagdirektør, Ptil
 • Lunsj

Kontakt

Caroline Lagoutte

Kommunikasjonsrådgiver