Hopp til hovedinnhold

Barrieredagen 2017

 • Dato:

 • Innledning
  Anne Myhrvold, Ptil
 • Presentasjon av nytt barrierenotat
  Gerhard Ersdal og Øyvind Lauridsen, Ptil
 • Spørsmål og diskusjon
  Torleif Husebø, Ptil
 • Kaffepause
 • Erfaring fra tilsyn
  Bjørn Thomas Bache og Elisabeth Lootz, Ptil
 • Spørsmål og diskusjon
  Torleif Husebø, Ptil
 • Er vi på rett vei for å få til god risikoreduksjon?
  Terje Aven, UiS
 • Lunsj
 • Operasjonalisering av barrierer
  Søren Claudius Hansen og Lars Bagger Hviid, Mærsk Drilling
 • Sikring og barrierer
  Ole Magnus Nyheim og Anne Egeli, Safetec
 • Barrierer – muligheter og begrensninger
  Sondre Øie, DNVGL
 • Avslutning
  Finn Carlsen, Ptil
 • Slutt

Kontakt

Elisabeth Lootz

Sjefingeniør