Gå til hovedinnhold

Ytre miljø: Faglige rapporter om Nordsjøen og Skagerrak

Ptil har nå utarbeidet tre rapporter som tar for seg ulike forhold relatert til risiko for akutte utslipp i havområdene Nordsjøen og Skagerrak.


Ytre miljø er en av Ptils hovedprioriteringer for 2012.

Les mer.

Last ned rapportene:

Ptil har det overordnede ansvar for å ha oversikt over risikobildet i forhold til ulykker som kan medføre akutte utslipp til sjø.

Dette arbeidet er basert på etatens kompetanse innen sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og omfatter blant annet:


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ingvill Røsland
E-post: ingvill.rosland@ptil.no