Gå til hovedinnhold

Tilsyn med felles beredskapsorganisasjon for Sture og Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte sammen med Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) i perioden 31.1. - 2.2.2012, tilsyn med beredskap i forhold til felles organisasjon Sture og Kollsnes.


Bakgrunn
Ptil skal være en pådriver for at næringen samlet og den enkelte aktør forebygger storulykker og forebygger skade på ytre miljø.

Som en viktig del av dette skal Ptil følge opp selskapenes ledelse og styring av aktiviteter og organisasjoner.

Dette omfatter selskapenes egen oppfølging, teknisk og operasjonell sikkerhet, vedlikehold, samt kompetanse og kapasitet for å sikre forsvarlig virksomhet.

NSO kontrollerer om virksomheten har et industrivern i henhold til NSOs myndighetskrav.

Mål
Målet for tilsynet var å få bekreftet at Statoil sikrer at kravene til forsvarlig virksomhet
ivaretas ved innføring av felles beredskap på Sture og Kollsnes.

Resultat
Det er Ptils generelle inntrykk at Statoil sikrer at kravene til forsvarlig virksomhet ivaretas ved innføring av felles beredskap på Sture og Kollsnes.

Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.