Gå til hovedinnhold

Seminar: Når ulykker truer miljøet

Teoretisk forståelse ikke er nok. Lærepunkt etter Deepwater Horizon og andre hendelser må resultere i konkrete tiltak, understreket tilsynsdirektør Finn Carlsen under seminaret ”Når ulykker truer miljøet”.


Oppfølging etter katastrofen på Macondo/Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010 og Montara-utblåsningen utenfor kysten av Australia i 2009 var et sentralt tema under seminaret ”Når ulykker truer miljøet” i Stavanger 17. februar.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Flere av foredragsholderne pekte på at det er viktig å lære av hendelser for å hindre at ulykker og katastrofer skal skje.

Tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil la også vekt på at teoretisk forståelse ikke er nok.

- Næringen må sørge for at sentrale lærepunkter fra Deepwater Horizon-katastrofen og andre ulykker innarbeides i organisasjonen og fører til konkrete tiltak, sier Carlsen.

Lærdommen må innarbeides i selskapsledelsens fokus på og forståelse av risiko, i styrende dokumenter, opplæring, rutiner, prosedyrer og etterlevelse. Den må følge med selskapene gjennom omorganiseringer, eierskifter og fusjoner – og den må innarbeides i regelverksutforming og myndighetenes oppfølging.

Andre tema som ble belyst i seminaret var utfordringer i forbindelse med kaksinjeksjon og lekkasjedeteksjon og fjernmåling.