Gå til hovedinnhold

Ptils underlagsrapporter for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten

Ptil har bidratt med flere faglige utredninger til oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Disse rapportene er nå lagt ut på nett.


Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2006 skal oppdateres i 2010. Ptil og en lang rekke andre statlige etater har bidratt med kartlegging, forskning og overvåking for å framskaffe et faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen.

En fellesrapport fra dette arbeidet ble lagt fram sist uke.

Les mer:La fram faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplan

Sikkerhet og arbeidsmiljø
Ptils bidrag til fellesrapporten og øvrige myndighetssamarbeid er basert på etatens kompetanse innen sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten og omfatter blant annet:

  • Risikoforståelse og risikokommunikasjon
  • Beskrivelse av risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø, hvordan denne risiko har utviklet seg siden siste forvaltningsplan, hvordan denne risiko antas å utvikle seg i framtiden.
  • Oversikt over teknologi- og kunnskapsutvikling av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø.
  • Tiltak i næringens regi og i myndighetsregi som kan bidra til å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø
  • Tilrettelegging for å videreutvikle Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) til også å gi nødvendig oversikt over utvikling av risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø

Rapporter
Arbeidet er samlet i følgende underlagsrapporter:

Høringsperiode for fellesrapporten og tilhørende underlagsrapporter er satt fra 15. april til 1. juli.

Les mer om arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.