Gå til hovedinnhold

Husk seminar om risiko for store ulykker i et miljøperspektiv

17. februar inviterer Petroleumstilsynet (Ptil) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til felles seminar om forebygging og begrensning av akutte utslipp for å hindre skader på ytre miljø.


  • Hvor: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger
  • Når: Torsdag 17. februar kl. 09:00 - 15:30
  • Program (PDF)
  • Påmelding (lenke) 
     
  • Frist for påmelding: 14. februar 2011
  • Seminaret er gratis 

Program for seminaret er ferdigstilt. Frist for påmelding er 14. februar

Forebygging av ulykker som kan føre til akutte utslipp er en hovedprioritering for å unngå miljøskade i petroleumsvirksomheten til havs. Alle som har en rolle i planlegging, design, bygging og drift har et medansvar for å hindre akutte utslipp som kan skade miljøet.

I seminaret som Ptil og Klif inviterer til i Stavanger torsdag 17. februar, settes forebygging av store ulykker inn i et slikt miljøperspektiv.

Læring av hendelser
Læring av alvorlige hendelser nasjonalt og internasjonalt vil bli belyst, som ulykkene på Macondofeltet i Mexicogolfen i april 2010 og på Montarafeltet vest for Australia i august 2009.

Andre stikkord på seminaret er kaksinjeksjon, lekkasjedeteksjon og fjernmåling.

Endelig program kommer om kort tid, men du kan allerede nå melde deg på - se lenke til påmeldingsskjema i høyre spalte.

Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige enheter. Foredragene vil i hovedsak bli holdt på norsk.

Det er tredje året Ptil og Klif samarbeidet om et slikt arrangement.

Kontaktperson i Ptil
Ingvill Røsland,
E-post: ingvill.rosland@ptil.no

Kontaktperson i Klif
Hilde Knapstad
E-post: hilde.knapstad@klif.no