Gå til hovedinnhold

Ytre miljø

Næringen skal arbeide målrettet med å forebygge ulykker som kan medføre akutte utslipp.


Bilde av fundament av innretning

Hendelser internasjonalt synliggjør konsekvensene av en storulykke, også for det ytre miljø. Næringens forebygging av storulykkesrisiko må i større grad dekke ytre miljø.

Næringen må gjøre følgende:

 • Arbeide proaktivt og systematisk for å lære fra storulykker og hendelser som førte til (eller kunne ført til) akutt forurensning til sjø i Norge og internasjonalt.
   
 • Den enkelte aktør må ha nødvendig oversikt og kontroll over de viktigste bidragsyterne til risiko for akutte utslipp i sin virksomhet.
   
 • Den enkelte aktør må iverksette nødvendige forebyggende tiltak mot akutte utslipp. Tiltakene må stå i forhold til mulige konsekvenser av akutt forurensning.

Vi skal i 2013:

 • Følge opp næringens arbeid for å forebygge akutte utslipp.
   
 • Arbeide spesielt med
  • havbunnsanlegg med tilknyttede rørledninger
  • boring & brønn
    
 • Gi ekstra oppmerksomhet til utfordringer knyttet til sikkerhet i nordområdene.
   
 • Delta i relevante nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper og fora.

Vår rolle i innsatsen for å beskytte natur og miljø mot skader, er først og fremst rettet mot den preventive siden – altså ved å bidra til å hindre at ulykker skjer.