Gå til hovedinnhold

Trenden skal snus - Standardisering

Det er viktig å prioritere og målrettet bruke ressurser på standardisering, slik at en kan hente ut gevinstene som ligger i å kunne bruke og ha tilgang til hensiktsmessige og oppdaterte standarder.


5332256661001