Gå til hovedinnhold

RNNP på ett minutt

RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) er et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Resultatene presenteres i årlige rapporter som gir en forent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene i næringen.


3452022864001