Gå til hovedinnhold

Risiko og usikkerhet

Petroleumstilsynet har presisert definisjonen av risikobegrepet. Risiko er nå definert som konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet.


4203421749001