Gå til hovedinnhold

Presisering av risikobegrepet

Ptil håper å bidra til færre alvorlige hendelser og økt risikoforståelse med en ny definisjon av risikobegrepet i regelverket.


4771382002001