Gå til hovedinnhold

Oppfølging av Statoils Step-program

Den største operatøren på norsk sokkel arbeider hardt for å få kostnadene ned og effektiviteten opp. Ptil følger nøye med på at tiltakene Statoil gjennomfører, også bidrar til at sikkerheten forbedres.


4214568527001