Gå til hovedinnhold

Mennesker og arbeidsmiljø i nordområdene - Arctic Safety Summit Tromsø 2015

Områda lengst nord på norsk sokkel er på vinterstid prega av is, mørke og kulde, skiftande vêrforhold og lange avstandar til land. Korleis påverkar desse ekstreme forholda menneska som skal arbeida i dei mest utsette områda?


4593738406001