Gå til hovedinnhold

Mark Wildon - Sikkerhetsforums årskonferanse 2015

Britisk sektor kan lære av den langsiktige tenkningen og trepartssamarbeidet fra norsk side ifølge Mark Wildon, prosjektdirektør i Shell.


4285168192001