Gå til hovedinnhold

Ising, isfjell og havis i Barentshavet

Isfjell utgjør en reell fare for innretninger dersom de kommer på kollisjonskurs. I områder hvor det er mulig å møte isfjell og havis, er det derfor nødvendig å ha gode strategier og verktøy for å håndtere risikoen.


4567591120001