Gå til hovedinnhold

Beredt for Barentshavet?

Er næringen beredt for Barentshavet? Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerer vi en tredagers-konferanse i Tromsø der målet er å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene. Informasjon og påmelding.


3230490647001