Gå til hovedinnhold

Anne Myhrvold - Sikkerhetsforums årskonferanse 2015

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, sier at trepartssamarbeidet står sterkt, men må allikevel vedlikeholdes gjennom arenaer som Sikkerhetsforum.


4287066797001