Gå til hovedinnhold

Endringer i aktivitetsforskriften

Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet fastsatte endringer i aktivitetsforskriften 25. januar 2019.


Endringene trådte i kraft 1. februar. Vi gjorde samtidig endringer i veiledningen til aktivitetsforskriften.

Regelverket på nettstedet vårt er endret tilsvarende.