Gå til hovedinnhold

Endringar i rammeforskrifta

Endringar i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskrifta) vart fastsette i statsråd 20. desember 2018. Endringane trer i kraft 1. januar 2019.


Me gjorde samtidig ei endring i rettleiinga til rammeforskrifta. Endringa får verknad frå tidspunktet forskrifta trer i kraft.

Regelverket på nettstaden vår vil verta endra tilsvarande. Den norske versjonen er alt publisert.