Gå til hovedinnhold

Endra HMS-forskrifter publiserte

Endringar i HMS-forskrifter og endra/oppdaterte rettleiingar er no gjort tilgjengelege på nettstaden vår.


Endra HMS-forskrifter og endra/oppdaterte rettleiingar, jf. orienteringa vår av 22.12.2014, vart publiserte på nettstaden vår i dag, på norsk og engelsk (omsette tekstar er alltid uoffisielle).