Gå til hovedinnhold

Varsling av fare- og ulykkessituasjoner (sokkel og land)

Skjema for bekreftelse av varsel/melding om fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten (sokkel og land).


Telefon: 51 87 32 00
Faks: 51 87 15 26  

E-post: varsling@ptil.no

For utfylling på skjerm:
Word (.docx) 

Nynorsk (Word)

For utskrift:
PDF

Hva er varslingspliktig?
Petroleumstilsynet skal varsles per telefon ved hendelser som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til

Varselet skal bekreftes skriftlig.

Hvis hendelsene som nevnt over er av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til oss første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.