Gå til hovedinnhold

Trendenskalsnus.no – nytt nettsted om Hovedtema 2017

For å bidra til å synliggjøre Hovedtema 2017 har Ptil lansert et eget nettsted tilknyttet Trenden skal snus.På nettstedet www.trendenskalsnus.no finner du informasjon om bakgrunn, hva vi vil oppnå, og informasjon om de tre spissingene som ligger under Hovedtema 2017.

Hovedtemaet Trenden skal snus er gjeldende i ett år. Arbeidet med dette skal være høyt prioritert både i Ptil og industrien de neste månedene.

I løpet av 2017 vil Ptil gjennomføre en rekke tilsyn og prosjekter rettet mot selskapenes arbeid for på snu en bekymringsfull utvikling. Effekten av innsatsen skal overvåkes og måles, både underveis og etterpå. Noen resultater av satsingen kan være raske å oppnå, andre vil det ta lenger tid å se effekten av.

Målet med satsingen er å påvirke næringen og oppnå synlige og målbare resultater.

Kort og godt: Trenden skal snus.