Gå til hovedinnhold

Tilsyn – Veslefrikk A/B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 4.3-8.3.2013 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Veslefrikk A/B.


Mål
Målet for aktiviteten var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisktilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Veslefrikk A/B. I tillegg ble Statoil sine etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft med hovedfokus på boreområdet verifisert.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • prosess for avviksbehandling og oppfølging av kompenserende tiltak
 • teknisk tilstand offshorekraner
 • tilkomst offshorekran
 • vedlikehold – offshorekraner
 • kompetanse for inspeksjon av ståltau
 • kranforløpere offshorekraner
 • tilrettelegging for lasthåndtering ved bruk av offshorekran
 • MOB-båt forløper
 • arbeidsvinsj boredekk

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

 • flåtedavit
 • arbeidsmiljø
 • wirelinekraner
 • gangvei til MOB-båt
 • løst løfteutstyr
 • redningsstrømpe
 • kranbegrensingskart

Brev til Statoil
Tilsynsrapport

Journal 2013/191
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77