Gå til hovedinnhold

Tilsyn - Varg gasseksportprosjekt

Petroleumstilsynet førte den 3. mai 2013 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (TENAS) styring av Varg Gasseksportprosjekt.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere TENAS styring av Varg Gasseksportprosjekt, deriblant modifikasjoner på Petrojarl Varg.

Vi la blant annet vekt på ansvarsfordeling mellom TENAS og Teekay Petrojarl, oppfølging av leverandører, prosjektets styrende dokumentasjon og prosjektstyringssystemet, vurdering av vedlikeholdsbehov og driftsforberedelser.

Tilsynet omfattet også verifikasjon av dokumenter.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til styrende dokumenter.
 

Brev til Talisman Energy Norge AS
Tilsynsrapport – Varg gasseksportprosjekt

Journal 2013/168
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064