Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Stureterminalen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 16.–18.10.2012 tilsyn på Stureterminalen.


Mål
Målet med tilsynet var å få en bekreftelse på at selskapet ivaretar kravene i storulykkeforskriften, og hvordan selskapet fører kontroll med egen virksomhet.

Resultat
Den ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunktet knyttet til:

  • formelle oppfølgingsaktiviteter fra overordnede nivåer
  • kapasitet og kompetanse 
  • arbeidstillatelsessystemet
  • informasjon til de ansatte
     

Brev til Statoil ASA, Stureterminalen
Tilsynsrapport - Stureterminalen

Journal 2012/1516

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064